logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

2/2021

ORIGINAL ARTICLES
Włodzisław Kuliński, Jakub Skuza
Physical Therapy in Rheumatoid Arthritis
Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Joanna Łuczak, Joanna Klonowska, Joanna Michalik
Modification of Patients’ Sensitivity to Galvanic Current After the Administered Systemic Cryotherapy
Zmienność wrażliwości pacjentów na prąd galwaniczny po zastosowaniu krioterapii ogólnoustrojowej

Agnieszka Przedborska, Mateusz Szymczak, Małgorzata Kilon, Łukasz Kikowski, Jan Raczkowski
Ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na stan funkcjonalny stawów kolanowych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Evaluation of the Impact of the Whole-body Cryotherapy Treatment on the Functional Condition of the Knee Joints in Patients with Rheumatoid Arthritis

Grygoriy P. Griban, Olena V. Filatova, Anatolii I. Bosenko, Ganna V. Tamozhanska, Andrii M. Lytvynenko, Mariia S. Topchii, Nadiia A. Orlyk, Kostiantyn V. Prontenko
Water in Students’ Life and its Impact on their Health
Woda w życiu studentów i jej wpływ na ich zdrowie

Olena M. Shkola, Olena V. Fomenko, Olena V. Otravenko, Viktoriia I. Donchenko, Valeriy O. Zhamardiy, Natalia A. Lyakhova,Olena D. Shynkarova
Study of the State of Physical Fitness of Students of Medical Institutions of Higher Education by Means of Crossfit in the Process of Physical Education
Badanie stanu wydolności fizycznej studentów uczelni medycznych uprawiających crossfit na zajęciach wychowania fizycznego

REVIEW ARTICLES
Serhii M. Novik, Yevheniia Yu. Shostak, Oleksandr V. Petryshyn, Anna V. Fastivetz, Pavlo V. Khomenko
Health-saving Factors of Youth Responsibility Formation at Physical Training and Recreational Establishments
Czynniki prozdrowotne sprzyjające kształtowaniu się odpowiedzialności młodzieży w ośrodkach sportu i rekreacji

CASES REPORTS
Edyta Zagozda, Krystyna Frydrysiak, Łukasz Kikowski
Application of Hyperbaric Therapy Following Traumatic Amputation. Case Report
Zastosowanie terapii hiperbarycznej w następstwie amputacji urazowej. Opis przypadku

Alicja Kasprzak, Jaworska Sylwia, Łątka Adam, Michał Holik, Michał Czarnecki
Evaluation of Training with the Use of Modern Technologies in a Patient After Recovery from COVID-19. Case report
Ocena treningu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii u pacjenta po wyzdrowieniu z COVID-19. Opis przypadku

Jarosław Pasek, Grzegorz Cieślar, Tomasz Pasek
Physical Combined Therapy in the Treatment of Herpetic Withlow. Case Report
Fizykalna terapia skojarzona w leczeniu zanokcicy. Opis przypadku

VARIA
Krzysztof Bielecki
Słowo i jego znaczenie w relacjach lekarz-chory

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA
Kurs balneologiczny doskonalący dla lekarzy w 2021 r.


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna