logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

1/2020

ORIGINAL ARTICLES
Włodzisław Kuliński, Katarzyna Sobczyk
Calcaneal Spur: Clinical Problem, Physical Therapy Analysis
Ostroga piętowa – problem kliniczny, analiza postępowania fizykalnego

Oksana K. Melekhovets, Tetyana O. Kharchenko, Victor F. Orlovskiy, Iuirii V. Melekhovets, Alevtina S. Radko, Nataliia V. Kalashnyk
Treatment Peculiarity of the Chronic Trophic Ulcers with Different Pathogenic Mechanism
Leczenie cech specyficznych przewlekłych owrzodzeń troficznych o różnym mechanizmie patogennym

Alexander Plakida, OlgaYushkovskaya, Alyona Filonenko, Sergey Gushcha
The Effect of the Aqueous Suspension of Chlorella Vulgaris on Functional Systems in Healthy People
Wpływ wodnej zawiesiny Chlorella vulgaris na układy funkcjonalne u zdrowych ludzi

Gustaw Wójcik, Elżbieta Rutkowska, Ihor Mysula, Adam Szepeluk
Value of Lumbar Lordosis and Back Pain in the Female Population Over 50 Years of Age
Wartość kąta lordozy lędźwiowej, a dolegliwości bólowe grzbietu w populacji kobiet po 50 roku życia

Agnieszka Maruszewska, Lech Panasiuk, Agnieszka Buczaj, Anna Pecyna
Effect of Therapy Using Aquatic Treadmill on the Functional Status of Patients with Knee Arthrosis
Wpływ terapii z wykorzystaniem bieżni wodnej na stan funkcjonalny osób z artrozą stawów kolanowych

Iwona Stanisławska, Marek Łyp
Effect of Immobilization on Changes in Blood Glucose and Cholesterol Concentration in the Examined Mice – Preliminary Studies
Wpływ immobilizacji na zmiany koncentracji glukozy i cholesterolu we krwi badanych myszy – badania wstępne

Anna Kostiukow, Wojciech Strzelecki, Mateusz W. Romanowski, Marta Rosołek, Ewa Mojs, Włodzimierz Samborski
Zagrożenie depresją u adolescentów z chorobami reumatycznymi
Risk of Depression in Adolescents and Young Adults with Rheumatic Diseases

REVIEW ARTICLES
Izabela Spielvogel, Krzysztof Spałek, Krzysztof Badora
Assessment of Usability of Thermal Bicarbonate Mineral Water from the “Odra-5/I” Intake in Grabin Opole Silesia (SW Poland) for Therapeutic and Prophylactic Purposes
Ocena możliwości wykorzystania zasobów szczaw termalnych z odwiertu „Odra-5/I” w Grabinie na Śląsku Opolskim do celów leczniczych i profilaktycznych

Piotr Bednarski, Jerzy E. Kiwerski
Comparison of Results of Local Cryotherapy Obtained with the use of Medical Devices and with the use of Ice in Patients After Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament in the Context of Guaranteed Healthcare Services
Porównanie wyników krioterapii miejscowej uzyskiwanych przy użyciu urządzeń medycznych i z użyciem lodu u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w kontekście świadczeń gwarantowanych

Krzysztof Mataczyński, Mateusz Pelc, Halina Romualda Zięba, Zuzana Hudakova
Adult Acquired Flatfoot
Płaskostopie nabyte dorosłych

Kamil Zaworski, Gustaw Wójcik, Bartosz Rutowicz
Traumatic Injury of Medial Meniscotibial Ligament – Diagnostics and Conservative Treatment
Uszkodzenie urazowe więzadła łąkotkowo-piszczelowego przyśrodkowego – rozpoznanie i leczenie zachowawcze

VARIA
POLA NADZIEI – rozmowa z Jarosławem Osiakiem wiceprezesem firmy Med & Life, producentem wyrobów medycznych Viofor JPS System

POŻEGNANIA
PROF. KRZYSZTOF MARCZEWSKI
DR KRZYSZTOF SPAŁEK


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna