logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

03/2019

ORIGINAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE

Włodzisław Kuliński, Katarzyna Szałas

Analysis of Physical Therapy in Stroke

Analiza postępowania fizykalnego w udarze mózgu

Laura Piejko, Krzysztof Cygoń, Kamila Niewolak, Dariusz Fielek, Paula Pecyna, Dariusz Chełminiak, Paweł Zieliński, Karol Kobylarz, Mateusz Grzmilas, Bogna Szołtys, Anna Polak

Treatment Resort Extended with Modern Feedback Exercises Using Virtual Reality to Improve Postural Control in Patients Aged 65+ with an Increased Risk of Falls. Preliminary Study

Leczenie uzdrowiskowe poszerzone o nowoczesne ćwiczenia oparte na sprzężeniach zwrotnych wykorzystujących rzeczywistość wirtualną w celu poprawy kontroli posturalnej u pacjentów w wieku 65+ ze zwiększonym ryzykiem upadków. Badanie wstępne

Katarzyna Bojarczuk, Anna Mrozek, Marcin Lewicki, Agata Smoleń

Physical Activity as a Crucial Determinant of Health

Aktywność fizyczna jako niezbędny wyznacznik zdrowia

Rafał Piaścik, Daniel Malczewski, Katarzyna Nowicka, Maria Kłoda, Piotr Pietras, Izabela Domitrz, Jan Kochanowski

Kinesiotaping kompleksu obręczy barkowej w prewencji dolnego podwichnięcia stawu ramiennego u osób po udarze mózgu

Kinesiotaping of the shoulder complex in the prevention subluxation in patients after stroke

Katarzyna Pietrzak, Łukasz Kikowski, Adrianna Zwolińska, Joanna Kostka

Ocena bezpieczeństwa oraz wpływu serii zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na poziom odczuwania bólu i sprawność funkcjonalną pacjentów w różnym wieku

Evaluation of the Safety and the Influence of a Whole Body Cryotherapy on the Level of Pain Perception and Functional Capacity of Patients at Different Age

Jolanta Matusiak, Antonina Kaczorowska, Aleksandra Katan

Ocena skuteczności fizjoterapii uzdrowiskowej wleczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Evaluation of the Effectiveness of Physiotherapy in Health Resort in the Treatment of Lumbosacral Spine Pain

PRACE POGLĄDOWE/REVIEWS ARTICLES

Mariusz Nowakowski, Dominik Sieroń, Jarosław Pecold, Marek Szymkowicz, Tomasz Piętka, Maria Dydoń, Karolina Sieroń, Aleksander Sieroń, Ewa Kucharska

Degenerative Lesions of the Lumbosacral Spine and the Biological Age of the Patient

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego a wiek biologiczny pacjenta

Michał Piwoński, Klaudia Żak, Patrycja Gierszon, Izabela Morawska, Dominika Psiuk, Agata Stachura

The Role of Fampridine in the Symptomatic Treatment of Gait Impairment in Patients with Multiple Sclerosis

Rola famprydyny w objawowym leczeniu upośledzenia chodu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Mateusz Bartczyk, Andrzej Suchanowski, Marta Woldańska-Okońska

Efekty stosowania wibracji całego ciała w fizjoterapii – przegląd piśmiennictwa

The Effects of Whole Body Vibration in Physiotherapy – a Review of the Literature

Marzena Pełczyńska, Magdalena Milczarek, Magdalena Maciejewska, Joanna Wietrzyk

Wpływ prądu TENS H na proliferację komórek nowotworowych w zależności od natężenia prądu w badaniach in vitro

The Iinfluence TENS H Current Over Proliferation of Cancer Cells Depending on the Intensity in in vitro Assay

VARIA

Maciej Kochański, J. Wiesław Kochański

Powstanie i ewolucja kąpieli perełkowych

Origin and Development of the Pearl Baths

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna