logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

02/2018

ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Katarzyna Szot, Krzysztof Góralczyk, Małgorzata Michalska, Natallia Veryho, Elżbieta Zarychta, Emilia Główczewska-Siedlecka, Irena Ponikowska, Danuta Rość

Influence of Humic Water on Endothelial Cells Cultured under Conditions of Hyperglycemia

Wpływ wody huminowej na komórki śródbłonka w warunkach hiperglikemii

Magdalena Weber-Rajek, Martyna Łącka, Ewelina Lulińska-Kuklik, Agnieszka Radzimińska

Assessment of Effectiveness Extracorporeal Shockwave Therapy and Laser Therapy in the Treatment of Calcaneal Spur Symptoms

Porównanie skuteczności terapii falą uderzeniową i laseroterapii wysokoenergetycznej w leczeniu objawów ostrogi piętowej

Włodzisław Kuliński, Dominika Oleksak

Analysis of Physical Therapy in Degenerative Disease of the Cervical Spine

Analiza postępowania fizykalnego w chorobie zwyrodnieniowej w części szyjnej kręgosłupa

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLES

Владимир И. Березуцкий

Кинезиотейпирование в лечении остеоартроза коленного сустава

Kinesiotaping w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego

Zygmunt Zdrojewicz, Teresa Kierlik

Działanie wód radonowych na układ hormonalny człowieka

Action of Radon Waters on the Human Hormonal System

PRAWO MEDYCZNE/MEDICAL LAW

Małgorzata Paszkowska

Zasady kierowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

Rules of Directed of Patients to Thermal Treatment Institutions.

Nataliya Gutorova, Vitalii Pashkov, Andrii Harkusha

Virtual/Augmented Reality Software in Medical Rehabilitation: Key Legal Issues

Oprogramowanie do tworzenia rzeczywistości wirtualnej/rozszerzonej w rehabilitacji medycznej: kluczowe kwestie prawne

BALNEOCHEMISTRY/BALNEOCHEMIA

Izabela Spielvogel, Krzysztof Spałek, Krzysztof Badora

Physicochemical Properties of Thermal Brines from Wołczyn in Opole Silesia (SW Poland) as a Determinant of the Method of Their use in Preventive Physiotherapy and Balneotherapy

Właściwości fizykochemiczne solanek termalnych z Wołczyna na Śląsku Opolskim jako czynnik determinujący sposób ich wykorzystania w fizjoprofilaktyce i balneoterapii

Michał Drobnik, Teresa Latour, Danuta Sziwa

Strefa okołotężniowa jako inhalatorium na otwartej przestrzeni

Zone Around the Brine Graduation Towers as an Inhalatorium in the Open Air

VARIA

Arkadiusz Kosowski, Barbara Jabłońska, Konrad Kifert

Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w 2017 roku

Realization of Contracts for Providing Health Care Services Such as Health Resorts in 2017

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Informacja o egzaminie specjalizacyjnym z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji wiosennej 2018 r.


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna