logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

03/2016

EDITORIAL ARTICLE/ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Włodzisław Kuliński

Physical Therapy in Patients with Neoplastic Disease and Haematological Problems

Postępowanie fizykalne u osób z chorobą nowotworową i problemami hematologicznymi

PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE/ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES

Lidia Koktysz, Jan Marczyński, Witold Rongies

Evaluation of the Influence of Selected Physiotherapy Treatments on the Intensity of Pain in Selected Group of Patients

Ocena wpływu wybranych zabiegów fizykalnych na natężenie odczuwanego bólu w wybranej grupie pacjentów

Mariusz Wachowski, Ewa Fornalczyk-Wachowska, Włodzisław Kuliński

Selected Physical Therapy Methods in the Treatment of Lower Leg Ulceration

Zastosowanie wybranych metod fizykalnych w leczeniu owrzodzeń podudzi

Marlena Zimna, Łukasz Kikowski, Anna Zborowska, Barbara Korzycka-Zaborowska

Wpływ warunków ekstremalnych (krioterapii ogólnoustrojowej i sauny) na układ oddechowy człowieka – badania wstępne

The Influence of Extreme Conditions (Cryotherapy and Sauna) on Human Respiratory System – Preliminary Research

Agnieszka Łagowska-Batyra, Beata Matyjaszek-Matuszek, Agata Stachura

Effects of Health Resort Treatment on the Metabolic Syndrome

Wpływ leczenia uzdrowiskowego na zespół metaboliczny

Magdalena Weber-Rajek, Iwona Czerniachowska, Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Strojek

Ocena skuteczności okładów borowinowych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – badanie pilotażowe

Assessment of the Effectiveness Peat Packs in the Treatment of Low Back Pain – a Pilot Study

Alicja Śliwa, Bogusława Łysakowska-Będek, Ryszard Barej

Poprawa koordynacji i wyrównanie dysbalansów mięśni odpowiedzialnych za rotację kręgosłupa lędźwiowego

Improvement in Coordination and Imbalance Alignment of Muscle Responsible for the Rotation of the Lumbar Spine

Michał Drobnik, Teresa Latour

Propozycje wykorzystania mieszanin solanek siarczkowych i ekstraktu borowinowego do produkcji preparatów farmaceutycznych i kosmetycznych

The Proposal of use Mixtures of Sulphide Waters and Peat Extracts in Production of Pharmaceutical Preparations and Cosmetics

Piotr Turmiński, Tomasz Zawiślak, Krzysztof Sokołowski, Justyna Machel, Robert Latosiewicz

Wpływ prądu stałego na zmianę temperatury w otoczeniu eksperymentalnego modelu ortopedycznych implantów tytanowych

Effect of Direct Current on Temperature in Areas of Experimental Model of Titanium Orthopedic Implants

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLES

Robert Dymarek, Joanna Rosińczuk, Kuba Ptaszkowski, Lucyna Słupska, Joanna Rajfur, Jakub Taradaj, Tomasz Halski

Zastosowanie przegrzania w kabinie IR w chorobach przewlekłych – przegląd aktualnych dowodów naukowych

The Usefulness of IR Sauna Overheating in Chronic Diseases – Review of the Current Scientific Evidence

BALNEOGEOCHEMIA/BALNEOGEOCHEMISTRY

Dariusz Dobrzyński, Teresa Latour, Davide Rossi, Ireneusz Łukaczyński, Nicola Realdon

Thermal Waters in Karpniki and Staniszów (Jelenia Góra Valley, the Sudetes, Poland). Part 1 – Geochemical Characteristics

Wody termalne w Karpnikach i Staniszowie (Kotlina Jeleniogórska, Sudety, Polska). Część 1 – Charakterystyka geochemiczna

VARIA

Rehabilitacja pulmonologiczna w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”

Wspomnienie o Marii Baranowskiej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna