logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

04/2017

EDITORIAL ARTICLE/ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Włodzisław Kuliński, Marta Chudzik

Cryotherapy in osteoarthritis of the knee

Krioterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych

ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Horia Lazarescu, Iuri Simionca

Organizational Management of the Experimental and Medical use of a ”Halotherapy Chamber with Artificial Salt-mine Environment”

Organizacyjne zarządzanie eksperymentalnym i medycznym wykorzystaniem „komory haloterapii ze sztucznym środowiskiem kopalni”

Horia Lazarescu, Iuri Simionca

Recommendations for use of ”Halotherapy Chamber with Artificial Salt-mine Environment” in Medical Purposes

Zalecenia dotyczące stosowania „komory haloterapii ze sztucznym środowiskiem kopalni soli” w celach medycznych

Agnieszka Łagowska-Batyra, Agata Stachura, Marcin Lewicki, Grzegorz Piechota, Agata Smoleń

The Evaluation of Knowledge About Atherosclerosis Risk Factors Among Patients staying at ”Silent Valleys” Health Resort in Nałęczów – a Survey Study

Analiza stanu wiedzy na temat czynników ryzyka miażdżycy wśród pacjentów kardiologicznych przebywających w Sanatorium Uzdrowiskowym ”Ciche Wąwozy” w Nałęczowie – badanie ankietowe

Antoni Stadnicki, Anna Zapart, Iwona Stadnicka, Wanda Suchecka

Ocena sposobu żywienia i leczenia uzdrowiskowego w chorobie refluksowej przełyku

Assessment of Dietary Pattern and Thermal Resort Treatment in Gastro-esophageal Reflux Disease

Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Małgorzata Paprocka-Borowicz

Ocena zintegrowanego systemu antyoksydacyjnego ustroju u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową narządu ruchu a niefarmakologiczne formy terapii

The Impact of IntegratedAantioxidant System in Patients with Osteoarthritis Musculoskeletal and Non-pharmacological Therapies.

Agnieszka Radzimińska, Agnieszka Strączyńska, Magdalena Weber-Rajek, Iwona Czerniachowska, Katarzyna Strojek, Urszula Kaźmierczak, Zuzanna Piekorz, Hanna Styczyńska

Oswestry Disbility Index (ODI) – metoda oceny skuteczności terapii fizykalnej u pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa

Oswestry Disability Index (ODI) – a Method for Assessing the Effectiveness of Physical Therapy in Patients with Low Back Pain

Monika Chorąży, Agnieszka Dakowicz, Agata Krajewska, Wojciech Sawczuk, Katarzyna Krystyna Snarska, Alina Kułakowska, Anna Kuryliszyn-Moskal, Jan Kochanowicz

Wpływ wybranych technik metody PNF , a poprawa szybkości chodu u pacjentów po udarze mózgu

Effects of selected PNF Techniques and Improvement of Walking Speed in Patients After Stroke

Marek Łyp, Iwona Stanisławska, Piotr Pietras, Anna Cabak, Katarzyna Nowicka, Daniel Malczewski, Wojciech Maciak

Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizykalnych w leczeniu entezopatii bocznego i przyśrodkowego przedziału stawu łokciowego

Evaluation of the Effectiveness of Selected Physical Therapy in the Treatment of Lateral and Medial Elbow Joint Entezopathy

Katarzyna Barocha, Łukasz Kikowski, Magdalena Barocha, Tomasz Kabała, Agnieszka Neumann-Podczaska

Ocena wpływu terapeutycznego terapii metodą DBC na dolegliwości bólowe i ruchomość części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową

Assessment of Therapeutic Effects on Documentation Based Care Treatment in Pain and Mobility of the Lumbosacral Spine in Segenerative Disease

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLES

Michał Drobnik, Teresa Latour

Garbniki roślinne w wodach humusowych – ich zawartość oraz właściwości spektrofotometryczne w zakresie UV-VIS 336

Vegetable Tannins in Humus Waters – their Content and Spectrophotometric Properties in UV-VIS Range

Vitaliy M. Pashkov, Andrii A. Olefir

Problems of Rehabilitation of Mentally Ill Persons: the International Legal Aspect (Ukrainian Experience)

Проблеми реабілітації психічно хворих осіб: міжнародно-правовий аспект (досвід України)

BALNEOCHEMIA/BALNEOCHEMISTRY
Lucyna Rajchel, Dariusz Dobrzyński

Wody jodkowe Karpat polskich

Iodide waters of the Polish Carpathians

Katarzyna Szyga-Pluta

Występowanie uciążliwych warunków pogodowych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku

The Occurrence of Onerous Weather Conditions in the Area of the Polish Baltic Coast

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

KOMUNIKATY


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna