logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

3/2022

ORYGINAL ARTICLES

Włodzisław Kuliński, Kinga Buras
Assessment of Home-based Physical Therapy in Stroke Patients
Ocena fizykoterapii w warunkach domowych u pacjentów po udarze

Grzegorz Mańko, Grzegorz Sobański, Kamil Czamara, Filip Georgiew
Assessment of Effectiveness of Usage Complex Manual Therapy in Patients with Lumbar Flexion Dysfunction After Discectomy, in Comparison to Standard Physiotherapy Based on Physical Therapy, Balneotherapy and Sensorimotor Exercises
Ocena skuteczności zastosowania kompleksowej terapii manualnej u pacjentów z dysfunkcją zgięciową kręgosłupa lędźwiowego po discektomii, w porównaniu ze standardową fizjoterapią obejmującą fizykoterapię, balneoterapię i ćwiczenia sensomotoryczn

Joanna Łuczak, Joanna Michalik, Rafał Dąbrowski
Comparison of the Effects of Systemic Cryotherapy and Kinesiotaping on the Trunk Muscles of Men Practising Targeted Physical Training
Porównanie wpływu krioterapii ogólnoustrojowej i kinesiotapingu na mięśnie tułowia u mężczyzn uprawiających ukierunkowany trening fizyczny

Nataliya Golod, Tetiana Buhaienko, Viktoriia Imber, Svitlana Kara, Olha Zastavna, Olena Prysiazhniuk, Mariia Kravchuk
The Results of the Examination of Patients After Laparoscopic Cholecystectomy in the Acute Period of Rehabilitation Using the International Classification of Functioning
Wyniki badania pacjentów po cholecystektomii laparoskopowej w ostrym okresie rehabilitacji przy zastosowaniu międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania

Nataliia O. Vasylieva, Tetyana Koziy, Oksana Lavrykova, Yulia Karpukhina, Tetiana Biriukova
Effectiveness of Physical Therapy in Middle-Aged Women with Alimentary Form of Obesity of the First Degree
Skuteczność fizykoterapii u kobiet w średnim wieku z otyłością I stopnia spowodowaną nadmierną podażą energii 230

Ali Baniasadi, Mohammadreza Firouzkouhi, Abdolghani Abdollahimohammad, Farhad Shahraki
The Effect of Pilates Exercises on Anxiety and Job Stress of COVID-19 Nurses. A Quasi-experimental Study
Wpływ ćwiczeń pilates na stopień niepokoju i stresu u pielęgniarek związany z COVID-19. Badanie quasi-eksperymentalne

Zoya I. Filatova, Maryna Yevtushok, Ivan M. Okhrimenko, Olha M. Pasko, Liudmyla M. Prudka, Tetyana V. Matiienko, Iryna Yu. Karpiuk
Strengthening the Physical and Mental Health of Students During Swimming Classes
Wzmocnienie zdrowia fizycznego i psychicznego studentów podczas zajęć z pływania

Wojciech Kałużyński, Anna Kałucka, Anna Prokop, Łukasz Kikowski
The Analysis of the Influence of Nutrition and Physical Activity on the Morphological and Functional Parameters of the Children’s Spine During Adolescence
Ocena wpływu odżywienia i aktywności fizycznej na parametry morfologiczno-czynnościowe kręgosłupa u dzieci w wieku dojrzewania

Nataliia Liakhova, Cheng Peng, Sergii M. Kotov, Andrii V. Afanasiev, Vladyslav H. Sirenko, Hryhorii V. Vasylchuk, Tetiana V. Samolenko
Individual Rate of Motor Activity as a Criterion for Assessment of Students’ Physical Health
Indywidualny wskaźnik aktywności ruchowej jako kryterium oceny zdrowia fizycznego studentów

Mykhailo F. Khoroshukha, Grygoriy P. Griban, Nataliia Liakhova, Svitlana V. Gordiichuk, Iryna R. Makhnovska, Dmytro G. Oleniev, Volodymyr Ya. Andreychuk
The Influence of Natural Tempering on the Physiological Age of People of Different Ages
Wpływ naturalnego hartowania na wiek fizjologiczny ludzi w różnym wieku

REVIEW ARTICLES

Irena Ponikowska, Przemysław Adamczyk, Zbigniew Kupis
Balneotherapy in Stimulating Resistance to Infections – the Little-used Health Resort’s Potential During the COVID-19 Pandemic
Balneoterapia w stymulowaniu odporności na zakażenia – potencjał uzdrowiskowy mało wykorzystany w okresie pandemii

CASES STUDY

Michał Senejko, Jarosław Pasek
Physiotherapy Procedure in the Treatment of Right Lateral Ankle Joint After Fracture
Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu kostki bocznej prawej po złamaniu

Jakub Szewczyk, Katarzyna Zwolińska-Mirek, Janusz Mirek
The Effect of Dry Needling, Shock Wave Therapy and Manual Therapy on the Achilles Tendon Enthesopathy. A Case Study
Wpływ suchej igłoterapii, terapii falą uderzeniową i terapii manualnej na entezopatię ścięgna Achillesa. Opis przypadku

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Kurs Balneologiczny doskonalący dla lekarzy w czerwcu 2022 r.

Konferencje naukowe w Krakowie i Wrocławiu


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna