logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

02/2016

PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE/ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES

Agnieszka Nitera-Kowalik, Alina Smyda, Beata Majcher, Małgorzata Zięba

Zastosowanie treningu oporowego z biofeedbackiem u osób w wieku starszym leczonych w warunkach uzdrowiska z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego

The Use of Resistance Training With Biofeedback in Elderly Patients Treated at a SPA Resort Due to Lumbar Pain

Agnieszka Nitera-Kowalik, Eliza Olszewska, Damian Nowak, Marcin Obłąk

Ocena i trening równowagi u pacjentów po 60 roku życia przebywających na leczeniu uzdrowiskowym z powodu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego

Balance Training and Assessment in Patients Over 60 Years of Age Treated at a SPA Resort Due to Hip Osteoarthritis

Agnieszka Nitera-Kowalik, Małgorzata Grzyb, Magdalena Jaworska, Anna Szczygłowska-Ambroży

Zastosowanie biofeedbacku w usprawnianiu funkcji motorycznej ręki u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w kompleksowej kuracji uzdrowiskowej

The Use of Biofeedback in the Rehabilitation of the Motor Function of the Hand in the Course of Comprehensive SPA Resort Treatment in Patients with Multiple Sclerosis

Agnieszka Nitera-Kowalik, Beata Majcher, Jadwiga Jaworska, Alicja Kabata

Wpływ kinezyterapii ogólnousprawniającej na poprawę sprawności funkcjonalnej osób po 60 roku życia w kompleksowym leczeniu uzdrowiskowym

The Effect of General Kinesiotherapy on Improving Functional Performance of Patients Over 60 Years of Age in Comprehensive SPA Resort Treatment

Agnieszka Nitera-Kowalik, Eliza Olszewska, Alina Smyda

Leczenie uzdrowiskowe sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia

Spa Resort Treatment As a Method of Preventing Negative Consequences of Aging

Agnieszka Przedborska, Agnieszka Nitera-Kowalik, Małgorzata Misztal, Magdalena Pruszyńska, Ewelina Krzepkowska, Jan W. Raczkowski

Wpływ treningu funkcjonalnego na sprawność ręki reumatoidalnej u pacjentów leczonych w warunkach uzdrowiskowych

The Impact of Functional Training on the Efficiency of Rheumatoid Hand in Patients Treated Under the Conditions of the SPA

Wiesław Bujalski, Bernard Solecki, Maciej Żak, Artur Durda, Artur Łukomski

Zastosowanie wód siarczkowo-siarkowodorowych słonych w kompleksowej rehabilitacji pacjentów z chorobami narządu ruchu w 21 WSZUR w Busku-Zdroju

The Use of Saline Sulphurous Water in Comprehensive Rehabilitation of Patients with Musculoskeletal Disorders at the 21st Military Spa and Rehabilitation Hospital in Busko-Zdrój

Małgorzata Kilon, Joanna Kostka, Zygmunt Pawlik, Krystian Żołyński, Elżbieta Miller

Ocena czynników determinujących równowagę u pacjentów z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego zakwalifikowanych do zabiegu endoprotezoplastyki

Assessment of the Factors Determining Balance in Patients with Advanced hip Osteoarthritis Qualified for Hip Arthroplasty

Magdalena Pruszyńska, Joanna Kostka, Agnieszka Leszczyńska, Agnieszka Przedborska, Henryk Chmielewski, Jan W. Raczkowski

Terapia funkcjonalna pacjentów w wieku starszym

Functional Therapy in Elderly Patients

STRESZCZENIA


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna