logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

3/2020

ORIGINAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE
Włodzisław Kuliński, Sebastian Smoleń
Physical Therapy in Lumbosacral Discopathy
Postępowanie fizykalne w dyskopatiach w części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa

Jakub Szewczyk, Katarzyna Polińska-Szewczyk, Katarzyna Zwolińska-Mirek
Effectiveness of ESWT in Treatment of Heel Spurs
Ocena efektywności leczenia falą uderzeniową (ESWT) pacjentów z ostrogami piętowymi

Amanda Maria Kostro, Agnieszka Dakowicz, Diana Moskal-Jasińska, Anna Kuryliszyn-Moskal
Ocena wpływu laseroterapii imagnetoterapii na funkcjonowanie i jakość życia pacjentów zzajęciem rąk w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów
The Influence of Laser Therapy and Magnetotherapy on the Function and Quality of Life Patients with Rheumatoid Artritis of Hand Joints

Wioletta Jagucka-Mętel, Agata Baranowska, Żaneta Ciosek, Ewa Sobolewska, Danuta Lietz-Kijak, Marek Bulsa
Ocena częstości występowania dolegliwości bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa mierzona u pracowników szczecińskich uczelni w zależności od wieku i patomechanizmów
Evaluation of the Frequency of Pain Occurrence of the Lumbar Spine Measured in the Employees of Szczecin’s Universities Depending on Age and Pathomechanisms

J. Wiesław Kochański, Maciej Kochański, Adrianna Frankowska
Ocena zmian ciśnienia tętniczego krwi i tętna w trakcie kąpieli perełkowej u osób z prawidłowym ciśnieniem krwi i tętna
The Evaluation of the Changes In Blood Pressure and the Heart Rate in the Course of Applying Pearl Bath at Persons With the Normal Blood Pressure and Heart Rate

REVIEWS ARTICLES/PRACE POGLĄDOWE
Agata Stachura,Patrycja Gierszon, Magdalena Paziewska, Agnieszka Łagowska-Batyra
Biological Signs of Aging in the Elderly
Biologiczne oznaki starzenia się u osób w podeszłym wieku

Marta Bibro
Wspinaczka – od sportu ekstremalnego do formy terapii
Climbing – From Extreme Sports to Therapy

Małgorzata Paszkowska
Kształtowanie wizerunku zakładu lecznictwa uzdrowiskowego – wybrane elementy
Creating of Image of the Thermal Treatment Institution – Selected Elements

PRACE KAZUISTYCZNE/CASES STUDY
Sebastian Senderowicz, Krystyna Frydrysiak, Łukasz Kikowski
Zastosowanie terapii hiperbarycznej w następstwie urazu akustycznego – opis przypadku
Application of Hyperbaric Therapy Following Acoustic Trauma – Case Report

Andżelika Piekarska, Monika Gałczyk, Wojciech Kułak, Arkadiusz Komorowski, Aneta Klejment, Izabela Tuczapska
Proces usprawniania ruchowego pacjentki po przebytym udarze mózgu w przebiegu urazu czaszkowo-mózgowego – opis przypadku
The Process of Improving the Patient’s Motor After a Stroke Due to Craniocerebral Trauma – Case Report

Renata Bednarz-Grzybek
Opieka i wychowanie z perspektywy „Zdroju Ciechocińskiego” (1907-1910)
Care and Education from the Perspective of ‘Ciechociński Resort’ (1907-1910)


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna