logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

2/2022

ORIGINAL ARTICLES

Barbara Staszewska, Radosław Szpruch, Łukasz Kikowski
Evaluation of the Therapeutic Effects of a Series of Treatments with Whole-Body Cryotherapy on Pain of the Cervical Spine in the Course of Degenerative Disease
Ocena wpływu terapeutycznego serii zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowej

Pavel A. Dyachenko, Anatoly G. Dyachenko
Neurological Disorders in Hospitalized Patients with Covid-19: Clinical Symptoms, Treatment and Rehabilitation
Zaburzenia neurologiczne u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19: objawy kliniczne, leczenie i rehabilitacja

Danusia M. Brezytska, Ihor V. Hushchuk, Vladyslav A. Smiianov, Oleg M. Vivsiannyk, Roman V. Safonov, Inna S. Khoronzhevska
Determination of the Hazard of Medical Waste in the Convention of the Covid-19 Pandemic
Określenie zagrożenia związanego z odpadami medycznymi w okresie pandemii Covid-19

Оlha P. Litvinova-Holovan, Daria V. Vaniuk, Nadiya V. Bogdanovska, Larysa V. Bezkorovaina, Irina V. Kalonova, Cyril Yu. Boichenko, Natalia O. Nadtochii
Implementation of Health-preserving Technologies in the Process of Physical Education of Students with Type 2 Diabetes in Higher Education Establishments
Wdrażanie technologii promujących zdrowie na zajęciach wychowania fizycznego u uczniów szkół średnich z cukrzycą typu 2

Valery K. Mishchenko, Vladislav M. Mishchenko
Influence of Physical Rehabilitation on the Restoration of Psychoemotional and Cognitive Impairment in Patients Suffered Cerebral Ischemic Stroke
Wpływ rehabilitacji fizycznej na korygowanie zaburzeń psychoemocjonalnych i poznawczych u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu

Andrii A. Rebryna, Iryna Yu. Karpiuk, Tetiana K. Obeziuk, Natalia A. Lyakhova, Anastasiia I. Yefimova, Iryna S. Rastorguyeva, Svitlana I. Kara
Features of Physical Therapy of People with Endocrine System Pathology
Elementy fizykoterapii osób z chorobami endokrynologicznymi

Larysa R. Korobko, Olha B. Nahorna, Liudmyla L. Prymachok, Mykola I. Maistruk, Vita Yu. Prokopchuk
Dance and Motor Therapy in the Physical Rehabilitation Program of Teenagers with Childhood Cerebral Palsy
Taniec i terapia ruchowa w programie rehabilitacji fizycznej młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym

Viktoriia V. Mishura, Yurii V. Melekhovets, Oksana K. Melekhovets, Evgen L. Kovalenko, Lufunyo E. Lihweuli, Mykola S. Lуndіn
Comparative Analysis of 1470 nm and 1940 nm Wavelengths in Endovenous Laser Ablation of Large Diameter Great Saphenous Vein
Analiza porównawcza długości fali 1470 nm i 1940 nm w wewnątrznaczyniowej ablacji laserowej żył odpiszczelowych o dużej średnicy

Grygoriy P. Griban, Ivan М. Okhrimenko, Natalia A. Lyakhova, Tetiana M. Kostenko, Oleg A. Zarichanskyi, Nataliia V. Zarichanska, Olena Yu. Pop
Influence of the Amount of Students’ Motor Activity on their Health Status and Psychophysical Readiness for Future Life
Wpływ aktywności ruchowej uczniów na stan zdrowia i gotowość psychofizyczną do przyszłego życia

Olha O. Babiak, Ivan М. Okhrimenko, Natalia A. Lyakhova, Iryna M. Orlenko, Kateryna M. Pavlenko, Olena A. Solntsevа
The Impact of Levels of Emotional Intelligence Development in High Schoolers with Intellectual Disabilities on Their Health Status
Wpływ poziomu rozwoju inteligencji emocjonalnej u uczniów szkół średnich z niepełnosprawnościami intelektualnymi na ich stan zdrowia

Оlha V. Kuprinenko, Kateryna A. Tymruk-Skoropad, Yuriy A. Briskin, Bohdan R. Kruk
The Structure of Injuries and the Relevance of Physiotherapy for Prevention and Rehabilitation for Medial Tibial Stress Syndrome in Cadets
Struktura urazów i znaczenie fizjoterapii w prewencji i rehabilitacji przyśrodkowego zespołu stresu piszczelowego u kadetów

Igor D. Duzhyi, Halyna P. Oleshchenko, Leonid A. Bondarenko, Serghii М. Kobyletskyi
Familial Tuberculosis and its Prevention in Terms of Health Care Restructuring
Gruźlica rodzinna i jej zapobieganie w aspekcie restrukturyzacji opieki zdrowotnej


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna