logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

04/2016

EDITORIAL ARTICLE/ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Włodzisław Kuliński, Józef Mróz

Optimisation of Physical Therapy in Complex Regional Pain Syndrome Type I

Optymalizacja postępowania fizykalnego w wielomiejscowym zespole odruchowym typu I

PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE/ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES

Joanna Łuczak, Joanna Michalik, Małgorzata Sztyk, Aleksandra Szabert, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

Wpływ czasu przebywania w przedsionku komory kriogenicznej na subiektywną ocenę zabiegu

The Effect of Duration of Stay in the Vestibule of the Cryogenic Chamber on the Subjective Treatment Evaluation

Agnieszka Maruszewska, Tomasz Saran, Anna Tochman-Gawda, Justyna Jaworska, Piotr Paprzycki, Piotr Dziemidok

Zastosowanie skojarzonej terapii TENS i kwasu α-liponowego w leczeniu polineuropatii cukrzycowej kończyn dolnych

The Use of Combination Therapy TENS and Alpha-Lipoic Acid in Treatment of Diabetic Polyneuropathy of the Lower Limbs

Magdalena Barocha, Patrycja Daniszewska, Łukasz Kikowski

Wpływ zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej na dolegliwości bólowe i ruchomość kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej

Effect of Whole – Body Cryotherapy Treatment in Pain and Mobility of the Lumbo-Sacral Spine in Degenerative Disease

Agnieszka Radzimińska, Magdalena Weber-Rajek, Danuta Droszyńska, Agnieszka Kapsa, Katarzyna Strojek

Ocena skuteczności różnych form terapii fizykalnej w leczeniu objawów gonartrozy

Evaluating the Effectiveness of Different Forms of Physical Therapy in the Treatment the Symptoms of Knee Osteoarthritis

Michał Drobnik, Teresa Latour

Badania zawartości i właściwości spektrometrycznych garbników roślinnych w borowinach różnego typu

Content and Spectrometric Properties of Vegetal Tannins Kinds of Peat

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLES

Karolina Krzysztoń, Jakub Stolarski, Jan Kochanowski

Facilitation of the Dynamic Balance Reactions as Part of Treatment of Balance Disorders in Parkinson’s Disease

Torowanie dynamicznych reakcji równoważnych jako element leczenia zaburzeń równowagi w chorobie Parkinsona

Arkadiusz Kosowski, Zbigniew Teter, Konrad Kifert

Lekarze specjaliści w lecznictwie uzdrowiskowym

Medical Specialists in Health Resort Treatments

BALNEOGEOCHEMIA/BALNEOGEOCHEMISTRY

Lucyna Rajchel

Surowce balneologiczne prowincji karpackiej

Balneological Resources of the Carpathian Province

VARIA

Paulina Dembska-Sięka

Mineralne wody lecznicze Wysowej-Zdroju

Therapeutic Waters in Wysowa Spa

Barbara Sewastianik, Marek Sewastianik

Supraśl – Uzdrowisko za mało znane

Supraśl – Little Known Thermal Station

IN MEMORIAM

Professor Grigory Moiseewicz Speizer

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna