logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

03/2018

ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Włodzisław Kuliński, Patrycja Lebioda

Hydrobalneological Procedures in the Prevention and Treatment of Cardiovascular Disease

Metody hydrobalneologiczne w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia

Przemysław Adamczyk, Irena Ponikowska, Szymon Siwacki

Wpływ kompleksowego leczenia balneologicznego na całkowity potencjał antyoksydacyjny osocza u chorych na cukrzycę

The Effect of the Comprehensive Balneological Treatment on the Plasma Total Antioxidant Status in Patients with Diabetes

Katarzyna Bojarczuk, Agnieszka Łagowska-Batyra, Agata Stachura, Agata Smoleń

The Quality of Life Assessment in Patients After Cerebral Stroke

Ocena jakości życia u osób po przebytym udarze mózgu

Agnieszka Nitera-Kowalik, Eliza Olszewska, Katarzyna Nowakowska, Bernard Solecki

Wpływ leczenia uzdrowiskowego na zapobieganie upadkom u osób starszych

The Influence of the Health Resort Treatment on Preventing Falls in the Elderly

Marek Łyp, Adam Figeland, Ryszard Kaczor, Wioletta Jagucka-Metel, Sebastian Wójtowicz, Iwona Stanisławska

Ocena skuteczności Mobilizacji z Ruchem (MWM ) wg Koncepcji Mulligana w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego (ChZS B). Badania pilotażowe

Evaluation of the effectiveness of Mobilization with Movement (MWM ) according to the Mulligan Concept in the treatment of hip osteoarthritis

Magdalena Weber-Rajek, Agnieszka Radzimińska, Marta Podhorecka, Agnieszka Strączyńska, Radosław Perkowski, Kinga Sobieralska-Michalak

Ocena jakość życia starszych kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu po zastosowaniu zewnętrznej neurostymulacji magnetycznej (Extracorporeal Magnetic Innervation – ExMI) – badanie pilotażowe

Quality of Life Assessment in Elderly Women with Stress Urinary Incontinence After Extracorporeal Magnetic Innervation (ExMI) – a Pilot Study

Joanna Michalik, Joanna Łuczak

Psychosexual Functions After Systemic Cryostimulation

Funkcjonowanie psychoseksualne po zastosowaniu kriostymulacji ogólnoustrojowej

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLES

Łukasz Kikowski, Katarzyna Krekora

Ocena wpływu terapeutycznego zabiegów fizykalnych w leczeniu zaburzeń depresyjnych – przegląd piśmiennictwa

Evaluation of the Therapeutic Effect of Physical Therapy in the Treatment of Depressive Disorders – a Review of the Literature

Vitalii Pashkov, Petro Noha, Aleksey Soloviov

Some Problems of Rehabilitation of Servicemen Taking Part in the Hostilities: the International Legal Aspect and Ukrainian Experience

Małgorzata Paszkowska

Rehabilitacja w uzdrowisku w ramach prewencji rentowej na przykładzie sanatorium Sanvit w Iwoniczu Zdroju

Rehabilitation in the Thermal Station of the Prevention Disability Pension for Example of Sanvit Sanatorium in Iwonicz-Zdrój

VARIA

Dariusz Piszczyk, Monika Lewandowska, Witold Rongies

History and Activity of the Polish Society of Multiple Sclerosis

Historia i działalność Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna