logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

01/2018

ORIGINAL AND CLINICAL ARTICLES/PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE

Włodzisław Kuliński, Ewelina Korzec

Optimisation of Physical Therapy in Calcaneal Spur

Optymalizacja postępowania fizykalnego w ostrodze piętowej

Agnieszka Dakowicz, Monika Chorąży, Magdalena Białowieżec, Piotr Adrian Klimiuk, Marta Gejdel, Ann Kuryliszyn- Moskal

Ocena skuteczności fizykoterapii w leczeniu zachowawczym zespołu cieśni nadgarstka

Evaluation of the Efficiency of Physical Therapy in Preservative Treatment of Carpal Tunnel Syndrome

Magdalena Weber-Rajek, Joanna Bigosińska, Joanna Rosińska, Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Strojek

Porównanie skuteczności peloidoterapii i krioterapii w leczeniu objawów gonartrozy

Comparison of the Efficacy of Mud Wraps and Cryotherapy in the Treatment of Symptoms of Gonarthrosis

Joanna Fidut-Wrońska, Robert Latosiewicz, Justyna Chmiel, Kamil Chołuj, Piotr Majcher

Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości, peloidoterapii i kinezyterapii na nasilenie bólu i stopień niepełnosprawności u pacjentów z dyskopatią lędźwiową

The Assessment of the Impact of Low-frequency Magnetic Field, Partial Peat Poultices and Kinesiotherapy on the Level of Pain and the Degree of Disability in Patients with Lumbar Discopathy.

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLES

Sebastian Wójtowicz, Anna Józefiak-Wójtowicz, Artur Stolarczyk, Marek Łyp, Dariusz Białoszewski

Mechanizm działania masażu poprzecznego w procesie gojenia tkanek

The Mechanism of Deep Transverse Massage in Tissue Healing Process

Natallia Veryho, Elena Ryzhkovskaja, Tatjana Kuznecova, Vladimir Ulashchik

The Use of Humus Water in Experimental Paracetamol-Induced Hepatitis in Rats

Zastosowanie wody humusowej w doświadczalnym zapaleniu wątroby u szczurów

Vitalii Pashkov, Andrii Harkusha,Yevgen Gnedyk

Rehabilitation Tourism as a Part of Medical Tourism

Turystyka rehabilitacyjna jako część turystyki medycznej

PRAWO MEDYCZNE/MEDICAL LAW

Małgorzata Paszkowska

Problemy uzdrowisk w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli

Problems of Thermal Station Under Control Supreme Chamber of Control

Arkadiusz Kosowski, Barbara Jabłońska, Konrad Kifert, Zbigniew Teter

Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w 2016 roku

Realization of Contracts for Providing Health Care Services Such as Health Resorts in 2016

Michał Drobnik, Teresa Latour

Związki humusowe w różnego rodzaju gytiach – peloidach mineralno-organicznych

Humus Compounds in Different Types of Gyttjas – Mineral-Organic Peloids

VARIA

Ireneusz Tomasz Jasiuk

Morszyn Zdrój- kresowe uzdrowisko

Morszyn Zdrój- Eastern Poland Health Resort

KONFERENCJE, TARGI, WARSZTATY

Krynica-Zdrój, Sosnowiec, Dobroń, Okuninka, Biała Podlaska.


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna