logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

4/2021

EDITORIAL ARTICLE
Włodzisław Kuliński, Małgorzata Skwark
Physical Therapy in Cervical Discopathy. Clinical Study
Postępowanie fizykalne w dyskopatiach w części szyjnej kręgosłupa. Studium kliniczne

ORIGINAL ARTICLES
Olesya M. Horlenko, Ivan S. Lemko, Svitlana V. Lukashchuk, Diana V. Reshetar
Efficiency of Haloaerosol Therapy in Rehabilitative Treatment in Cases of Children with Recurrent Respiratory Diseases
Skuteczność haloterapii w rehabilitacji dzieci z nawracającymi chorobami układu oddechowego

Joanna Łuczak, Joanna Michalik, Marzena Zakostowicz,Gustaw Wójcik
Comparison of the Effects of Systemic Cryotherapy and Kinesiotaping on Speed and Jumping Ability of Men Practicing Targeted Physical Training
Porównanie wpływu krioterapii ogólnoustrojowej i kinesiotapingu na szybkość i skoczność mężczyzn uprawiających ukierunkowany trening fizyczny

Radosław Szpruch, Konrad Kowalski, Łukasz Kikowski
Analiza stanu wiedzy kobiet po zabiegu mastektomii na temat obrzęku limfatycznego
Analysis of the Knowledge of Women after Mastectomy About Lymphedema

Valentyn V. Bondarenko, Ivan М. Okhrimenko, Natalia A. Lyakhova, Ihor V. Klymenko, Dmytro V. Shvets, Yurii V. Aleksandrov
Means of Police Officers’ Physical and Psychological Rehabilitation in the Conditions of their Service Activities
Metody rehabilitacji ruchowej i psychologicznej policjantów w warunkach ich aktywności służbowej

Agnieszka Nitera-Kowalik, Małgorzata Łukowicz, Iwona Sarzyńska-Długosz, Agnieszka Malec, Robert Owsiński, Agnieszka Strzelecka
Nowoczesne metody fizjoterapii w kompleksowym leczeniu uzdrowiskowym w ocenie pacjentów
Modern methods of physiotherapy in comprehensive thermal treatment assessed by patients

Denys A. Volynskyi
Influence of Meldonium on the Quality of Life of Patients with Coronary Artery Disease and Concomitant Arterial Hypertension During the Recovery Treatment Period After Percutaneous Coronary Intervention
Wpływ meldonium na jakość życia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i współwystępującym nadciśnieniem tętniczym w okresie rekonwalescencji po zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej

Bohdan V. Hrytsuliak, Vasyl B. Hrytsuliak, Nataliia B. Tymochko, Oksana I. Hotiur
Changes in Hemodynamics in the Penis at Diabetic Nephropathy and the Rehabilitation of Erectile Function
Zmiany w hemodynamice penisa u pacjentów z nefropatią cukrzycową oraz rehabilitacja zaburzeń wzwodu

REVIEWS ARTICLES
Katarzyna Kępczyńska, Katarzyna Nowicka
Problemy w postępowaniu fizykalno-usprawniającym u chorych na stwardnienie rozsiane
Problems in Physical and Rehabilitation Procedures in Patients with Multiple Sclerosis

Maria M. Prokopiv, Olena Y. Fartushna, Vladyslav Mishchenko
Early and Late Rehabilitation After Stroke in Review: Definition, Classification, Methods and Effectiveness
Wczesna i późna rehabilitacja po udarze – definicja, klasyfikacja, metody i skuteczność: analiza danych literaturowych

Alona S. Grigorenko, Halyna A. Yeroshenko, Kostiantyn V. Shevchenko, Nina O. Perederii
Biological Effects of the Most Common Food Additives
Efekty biologiczne najpopularniejszych dodatków do żywności

PRACA KAZUISTYCZNA
Justyna Martyna Brzozowska
Rogowacenie mieszkowe (łac. keratosis pilaris) w świetle najnowszych doniesień. Alternatywne formy łagodzenia objawów niniejszej genodermatozy – znaczenie pielęgnacji domowej monitorowanej przez dermokonsultacje na odległość. Opis przypadku
Keratosis pilaris in the Light of Recent Reports. Alternative Forms of Symptoms Relief of this Genodermatosis – the Importance of Home Care Monitored by Remote Consultations. Case Report

Z życia towarzystwa


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna